پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت


کلیه خدمات در حوزه امور حج و زیارت در بسترهای مکانیره و سامانه های فعال و غیر حضوری تنظیم و قابل ارائه است لذا افراد میتوانند برای اطلاع بیشتر از طریق میزخدمت به آدرس https://mizekhedmat.haj.ir/ که بدین منظور راه اندازی شده مراتب را پیگیری و دنبال نمایند.


الزاما کلیه ودیعه گذاران میبایستی برای رویت ، تکمیل و اصلاح اطلاعات خود و بروزرسانی اطلاعات به سامانه تکمیل اطلاعات ودیعه گذاران حج تمتع به آدرس Reserve.haj.ir مراجعه و کد رهگیری دریافت نمایند
مع الوصف افراد میتوانند با شماره گیری کد دستوری #64511*4* در گوشی تلفن همراه خود مراحل را پیگیری و وضعیت را مشاهده نمایند.در صورت فوت ودیعه گذار وراث قانونی وی باید پس از اخذ گواهی حصر وراثت ، با وکالت به احدی از ورثه مورد توافقشان، امور مربوط به نقل وانتقال قبض را از طریق سامانه" تشرف" Tasharof.haj.ir و دفاتر زیارتی مجاز دنبال نمایند.


باتوجه به اینکه قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع بعنوان رسید سپرده گذاری نزد بانک ملی ایران و بنوعی اوراق بانکی محسوب می شوند لذا درصورت مفقود شدن آن، می بایست ترجیحاً با مراجعه به شعبه ای که ودیعه گذاری نموده مراتب مفقودی قبض را اعلام و با ارائه کارت ملی و اصل شناسنامه و تکمیل برگه های مربوطه مراحل آنرا طی نمایند.


؟ (تبادل اولویت)
چنانچه بین افراد نسبت خویشاوندی( سببی و یا نسبی) قابل اثبات وجود داشته باشد اولویت یکی از قبوض اعلام شده باشد با ارائه در خواست و مدارک شناسایی به حج و زیارت استان مربوطه مراتب قابل بررسی ومساعدت است تا فردی ا ز وابستگان به جای دیگری اعزام شود .با توجه به فراخوان های مکرر وقبلی دارندگان اینگونه قبوض در سامانه های حج و زیارت امکان ثبت نام و یا انتقال ندارد از اینرو دارندگان قبوض ودیعه گذاری سالهای 1360 تا 1363 با مراجعه به حج وزیارت استان مربوطه و دارندگان قبوض ودیعه گذاری با مبالغ هشتصد هزارتومانی با مراجعه به بانک ملی با ارائه مدارک مثبته نسبت به تبدیل قبض ودیعه گذاری خود به قبوض ده میلیون ریالی اقدام نمایند .


تشرف خارج از نوبت و جلو انداختن اولویت تشرف به حج تمتع ، مجوزی ندارد افراد در صورت ضرورت و تمایل می توانند نسبت به تهیه قبض ودیعه گذاری دارای اولویت طبق ضوابط اقدام نموده و مطابق ضوابط به آنان انتقال یابد تا امکان اعزام به همراه شخص مورد نظر خود را داشته باشد . بدیهی است چنانچه خود دارای قبض ودیعه گذاری اولویت عقب تر هستند میبایستی قبلا آنرا منتقل نموده باشند.


تشرف خارج نوبت و جلو انداختن اولویت تشرف به حج تمتع ، مجوزی ندارد . برای تشرف زودتر این دسته از متقاضیان می توان از طریق انتقال سند اقدام کرد ، بدیهی است چنانچه خود دارای قبض ودیعه گذاری اولویت عقب تر هستند میبایستی قبلا آن را منتقل نموده باشند.


هر شخص در صورتیکه قبض ودیعه گذاری فعال نداشته باشد، می تواند نسبت به تهیه قبض ودیعه گذاری بنام خود اقدام و مشرف گردد .


با توجه به متوقف بودن ثبت نام عمومی و اینک اعمال کنترل های سیستمی تهیه و انتقال قبض ودیعه گذاری برای آنانی قبلا دارای قبض ودیعه گذاری فعال می باشند ممکن نمی باشد.
صفحه 1 از 3ابتدا   قبلی   [1]  2  3  بعدی   انتها