پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت

برگزاري همايش آموزشي عوامل ودست اندركاران حج تمتع سال 92 منطقه 5 (غرب)كشوردراستان كرمانشاه

برگزاري همايش آموزشي عوامل ودست اندركاران حج تمتع سال 92 منطقه 5 (غرب)كشوردراستان كرمانشاه

اولين همايش آموزشي عوامل ودست اندركاران حج تمتع سال 92منطقه غرب كشور پنجشنبه مورخ 92/05/24 ازساعت 8صبح لغايت 16 بعدازظهرباهمت مديريت حج وزيارت استان كرمانشاه وباهمكاري وتعامل مديران ومعاونين كاروانهاونيزمديروعوامل مجموعه حج استان درمحل بوستان بهارانقلاب دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه برگزارگرديد.

به گزارش حج نیوز از کرمانشاه دراين همايش آموزشي كه جمعي ازمسئولين محترم سازمان مركزي و مديران محترم و مسئولين حج وزيارت استانهاي ايلام ،كردستان،همدان وكرمانشاه به همراه مديران ومعاونين كاروانهاي حج تمتع ونيزمديران وعوامل مجموعه حج تمتع سالجاري ازاستانهاي يادشده حضورداشتندپس ازتلاوت آياتي چندازكلام الله مجيد و پخش سرود مقدس جمهوري اسلامي ايران، نجفيان مديرحج و زيارت استان كرمانشاه به حضاردرهمايش خيرمقدم گفتندوپس ازآن كليپي تصويري درخصوص معرفي استان كرمانشاه پخش گرديدوسپس آقاي محمدي احدي از زائرين عتبات عاليات استان كه درحادثه اخيرتروريستي درمنطقه هارونيه بغداددرمورخ 92/03/17 يك پاي خود را از دست داده و به درجه رفيع جانبازي نائل شده بود سخنان كوتاهي درخصوص چگونگي حادثه يادشده براي حضاربيان نمودندوسپس حجه الاسلام والمسلمين حاج آقا حائري زاده به مناسبت هشتم شوال ‹‹سالروزتخريب بقيع››سخنراني نمودندو درادامه توسط آقاي سرخوش مديركل برنامه ريزي پذيرش و اعزام سازمان درخصوص مباحث نقل ترددي،حاج آقا رحماني مديرمحترم حج وزيارت تهران درخصوص مباحث امدادگمشدگان ،آقاي اسداللهي معاون اداره آموزش و مطالعات سازمان درخصوص مباحث طرح قرباني،آقاي فرشيد كارشناس اعزامي ازسازمان درخصوص مباحث مسكن –تغذيه وتداركات آقاي عسكري كارشناس اعزامي ازسازمان درخصوص مالي،آقاي اميني كارشناس اعزامي ازسازمان درخصوص مباحث رايانه و درپايان آقاي بيات معاون محترم اداره كل حراست سازمان متبوع درخصوص مباحث حراستي به سخنراني پرداختند و به سوالات حضار پاسخ گفتند و در ادامه برپايي واقامه نمازظهروعصروصرف نهاروبازديدازمجموعه وآثارباستاني طاق بستان وتحويل پكيج هاي فرهنگي به مدعوين ازديگربرنامه هاي همايش موردنظربودومراسم درساعت 16 بعدازظهرپايان يافت ودرمجموعه برنامه ها ومباحث مطرح شده دراين جلسه مورداستفاده حضارمحترم قرارگرفت ورضايتمندي آنان رادرپي داشت.
روابط عمومی امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.