پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت

تشریح خدمات بیمه ای شرکت بیمه ایران در خدمات رسانی به حجاج

تشریح خدمات بیمه ای شرکت بیمه ایران در خدمات رسانی به حجاج
سازمان حج وزیارت همه ساله جهت ارائه خدمات بیمه ای و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن حجاج وزائرین محترم اقدام به عقد قرارداد با شرکت های  ارائه کننده این خدمات مینماید.
در حج تمتع سال جاری کلیه حجاج محترم از طریق شرکت بیمه ایران تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار گرفته اند که این خدمات در سه موضوع ذیل ارائه میگردد:
الف- پوشش بیمه اموال شامل : مفقودی – سرقت واز بین رفتن بار در مسیر رفت و برگشت ودر زمان حضور در کشور عربستان که عزیزان در صورت بروز موارد مذ کور می بایست به دفتر بیمه ایران در ستاد سازمان حج وزیارت در شهرهای مکه مکرمه ومدینه منوره مراجعه واقدام به دریافت معرفینامه الکترونیکی نمایند تا پس از مراجعت به ایران به نزدیکترین شعبه شرکت سهامی بیمه ایران به محل سکونت خود ارائه و نسبت به دریافت خسارت طبق مفاد قرارداد اقدام نمایند. 
ب- پوشش بیمه درمان بیماران ومصدومین که پس از رسیدگیهای اولیه توسط مرکز پزشکی حج وزیارت مستقر در شهرهای مکه مکرمه و مدینه منوره ویا هر یک از بیمارستانهای مورد نظر مرکزپزشکی که به تشخیص پزشک معالج  نیاز به ادامه درمان در ایران داشته باشند می بایست با در دست داشتن مدارک درمانی از کشور عربستان همچنین معرفینامه الکترونیکی صادره توسط ستاد وارائه آن به نمایندگان شرکت بیمه ایران مستقر در فرودگاههای ایستگاه پروازی خود وبا در نظر گرفتن نوع بیماری یا مصدومیت به بیمارستانهای تخصصی مربوطه معرفی می گردند .
ج- پوشش بیمه عمرو حوادث (فوت و نقص عضو ) :زائرین محترم با صدور معرفینامه اینترنتی ثبت درسامانه یاد شده در ستاد مکه مکرمه و مدینه منوره ومراجعه ورثه قانونی ویا فرد مصدوم به هریک از شعب شرکت سهامی بیمه ایران که نزدیک به محل سکونت می باشد و ارائه معرفینامه مذکور و مدارک قانونی تهیه شده از عربستان قابل بررسی و اقدام خواهد بود .
حجاج محترم میتوانند جهت اطلاع دقیق وکاملتر از چگونگی ارائه این خدمات بیمه ای به بروشورهای تهیه شده توسط سازمان حج وزیارت و شرکت بیمه ایران که در اختیارشان قرار گرفته مراجعه نمایند.همچنین درمواقع ضرورت آقای سعید چرم گیر نماینده شرکت بیمه ایران مستقردر شهرهای مکه و مدینه با شماره تلفن همراه 0538996954 پاسخگوی حجاج محترم درخصوص این خدمات خواهد بود.

روابط عمومی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.