پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت

حجت الاسلام مشهوری در جمع روحانیون ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه شمالغرب کشور

اولویت اول حج و زیارت، عزت، رفاه و رضایت زائرین است.

اولویت اول حج و زیارت، عزت، رفاه و رضایت زائرین است.
بحول و قوه الهی زائرین جمهوری اسلامی ایران امروز با نهایت عزت و سربلندی به سرزمین وحی مشرف شده و به مناسک و اعمال پرداخته و با رضایت کامل برمی گردند

حجت الاسلام مشهوری در جمع روحانیون ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه شمالغرب کشور با تبیین سیاستهای کلی حج و زیارت و تلاشهای صورت گرفته در مورد اعزام به عمره و حج گفت: اولویت اول حج و زیارت، عزت، رفاه و رضایت زائرین است و بحول و قوه الهی زائرین جمهوری اسلامی ایران امروز با نهایت عزت و سربلندی به سرزمین وحی مشرف شده و به مناسک و اعمال پرداخته و با رضایت کامل برمی گردند  

مشهوری در خصوص هزینه های سفر ادامه داد: خدمات ارائه شده در مقابل مبلغ دریافتی بسیار قابل توجه بوده و حج و زیارت نهایت تلاش خود را در جهت کاهش قیمتها انجام می دهد که در سال گذشته حدود مبلغ دو میلیون تومان از هزینه حج تمتع و امسال هم حدود یک میلیون تومان کاهش داده شده است.