پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت

سرپرست حجاج ایرانی و رییس سازمان حج و زیارت عازم سرزمین وحی شدند

سرپرست حجاج ایرانی و رییس سازمان حج و زیارت عازم سرزمین وحی شدند

سرپرست حجاج ایرانی و رییس سازمان حج و زیارت با بدرقه حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری عازم سرزمین وحی شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت، حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسگر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سعید اوحدی رییس سازمان حج و زیارت به منظور ساماندهی امور زائران حج تمتع 93 صبح امروز عازم عربستان شدند.

نخستین گروه زائران ایرانی حج امسال، 14 شهریور ماه جاری از فرودگاه امام خمینی (ره) به سرزمین وحی اعزام شدند و عملیات اعزام زائران از 19 ایستگاه پروازی انجام می شود.

اعزام نخستین گروه از عوامل اجرایی حج امسال نیز ساعت 3:30 دقیقه بامداد 10 شهریور ماه صورت گرفت.

روز گذشته (سه شنبه) نیز کاروان جانبازان معزز قطع نخاع حج امسال شامل 40 نفر از فرودگاه امام خمینی (ره) عازم عربستان شدند.

این جانبازان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺮاه ﻋﺎزم ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺷﺪﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﮐﺎروان ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺠﺎج در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دوﻣﯿﻦ ﮐﺎروان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎع ﻧﯿﺰ 26 ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوه 40 ﻧﻔﺮ از ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﺣﯽ

اﻋﺰام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

50 درصد پروازها از سوی شرکت هواپیمایی سعودی، 25 درصد از سوی شرکت هواپیمایی ایران ایر و 25 درصد از سوی شرکت هواپیمایی ماهان انجام خواهد شد.

اعزام زائران مدینه قبل تا 30 شهریور ماه ادامه دارد و اعزام زائران مدینه بعد نیز از 25 شهریور ماه شروع و تا شش مهر ماه ادامه خواهد داشت.

50 درصد زائران حج امسال مدینه قبل و 50 درصد نیز مدینه بعد هستند و تمام پروازهای زائران مدینه قبل به فرودگاه مدینه و خروج آنان از فرودگاه جده است و پروازهای زائران مدینه بعد نیز به فرودگاه جده انجام می شود.

در مجموع 190 عملیات پرواز برای انتقال رفت و برگشت 64 هزار زائر ایرانی و عوامل اجرایی به سرزمین وحی صورت می گیرد.
سازمان حج و زیارت امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.