پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت

همایش کمیته آموزش حج و زیارت استانهای منطقه 6 کشور در گیلان برگزار گردید