پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت

لیست مجروحین حادثه جمرات تا ساعت 20 روز جمعه

لیست مجروحین حادثه جمرات تا ساعت 20 روز جمعه

لیست مجروحین حادثه جمرات تا ساعت 20 روز جمعه سوم مهرماه بدین شرح اعلام شد :

ردیف

 نام

نام خانوادگی

کاروان

وضعیت

1

محمد رضا

ابراهیمی

50057

مجروح

2

مریم

احمد کیان

 

مجروح

3

حبیب الله

احمدی

13053

مجروح

4

علی

ارجمند

30278

مجروح

5

اسماعیل

اسپوکه

12012

مجروح

6

محمد

اسدی

41023

مجروح

7

عبدالله

اسماعیل زاده

12012

مجروح

8

 

اسماعیلی زاده

 

مجروح

9

علی اکبر

اصغریان دستنایی

18003

مجروح

10

عبد الکریم

اعتصامی

 

مجروح

11

مهدی

اقای

17755

مجروح

12

فضل الله

الماسی

24037

مجروح

13

محمد

امان

17247

مجروح

14

کیومرث

امیرقلیان

 

مجروح

15

احمد

امیری شهرضا

13077

مجروح

16

غلام عباس

انتظامی

 

مجروح

17

عباس

اوشیانی

28159

مجروح

18

قربانعلی

ایرانی

 

مجروح

19

حسین

آبادی

19029

مجروح

20

مجتبی

برزگر

30278

 

21

ایوب

پوراحمدیان

20206

مجروح

22

بی بی

پورخطر

38017

مجروح

23

کسری

پیرزاده

خارج از کشور

مجروح

24

عبد محمد

تاتار

38017

مجروح

25

ولی

جعفریان

 

مجروح

26

عبد الصمد

جمشید زاده

24016

مجروح

27

محمود

جوان

19033

مجروح

28

حبیب الله

چنگیری

13322

مجروح

29

عباسعلی

حسین ابادی

 

مجروح

30

باقر

حسین زاده

18003

مجروح

31

محمد

حسینی

24016

مجروح

32

سید محمود

حکمت

 

مجروح

33

اله محمد

خسروی

29013

مرخص

34

عمر

خلیلی

12012

مجروح

35

علی

خیرخواه

 

مرخص

36

نقی

داودی میر

17272

مجروح

37

مقداد

رجب زاده

 

مجروح

38

ابراهیم

رضایی

 

مجروح

39

علی اکبر

رضایی

 

مجروح

40

مریم

رنجبر بستکی

32123

مجروح

41

دردی

ریاحی

38025

مرخص

42

فوزیه

زارع

 

مجروح

43

محمد

زارعیان

24037

مجروح

44

محمد

زاهدی

 

مجروح

45

سید غالب

ساعت ساز

17272

مجروح

46

ذوالفقار

ساعت ساز

 

مجروح

47

رحیم

سالک

12012

مجروح

48

فریبرز

ستاری

18003

مجروح

49

نوراله

سعیدی ابواسحقی

18003

مجروح

50

 

سعیدی فر

 

مجروح

51

آمنه

سماپوش گلوگاه

30028

 

52

محی الدین

سید باقری

24019

مجروح

53

محمد

شاه محمدی

19289

مجروح

54

مریم

شاه محمدی

19289

مجروح

55

سیاوش

شیبانی

30278

 

56

یوسف

شیخی

12012

مجروح

57

مسعود

صامت

 

مجروح

58

ابوالفضل

صفاجو

19033

مجروح

59

مهدی

صفری

خارج از کشور

مجروح

60

سید محمدعلی

ضیایی زاده

 

مجروح

61

قنبر

طهماسبی

 

مجروح

62

مهدی

طهماسبی

 

مجروح

63

 

عباسی ده کردی

 

مجروح

64

محمد

علی پور

16133

مجروح

65

اصغر

علیزاده

30278

 

66

اسماعیل

غفارزاد

17065

مجروح

67

عبد الرضا

فخرایی

32013

مرخص

68

بابک

قلیچ خانی

بعثه

مجروح

69

مهدی

قمصری

 

مجروح

70

ایل محمد

قورچی

 

مجروح

71

حسن

کارگر

20024

مرخص

72

محمد موسی

کرمی

29013

مجروح

73

علی

کفسال

24016

مجروح

74

مونا

کمالی

 

مجروح

75

حسن

گلشنی

13053

مجروح

76

نصرت اله

گودرزی

 

مجروح

77

عبد الستار

گوکلانی

38036

مجروح

78

حسین

مجدی

19289

 

79

 

مجهول الهویه

 

مجروح

80

 

مجهول الهویه

 

مجروح

81

محسن

مجیدیان

17248

مجروح

82

ایار

محمدگرگانی

 

مجروح

83

سعید

محمدی

 

مجروح

84

محمد جواد

موحدی

19006

مجروح

85

ابراهیم

مولوی

17273

مجروح

86

سید ابراهیم

میرحسینی

13322

مجروح

87

عبدالحکیم

نصیری فیروزکوهی

 

مجروح

88

ایرج

نعمت اللهی

24010

مرخص

89

 

نیری

24010

مجروح

90

وحید

وحیدی

38036

مرخص

91

غلامرضا

وحیدی

 

مجروح

سازمان حج و زیارت امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.