پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت

لیست مجروحین حادثه جمرات تا ساعت 10 صبح روز شنبه چهارم مهرماه

لیست مجروحین حادثه جمرات تا ساعت 10 صبح روز شنبه چهارم مهرماه

لیست مجروحین حادثه جمرات تا ساعت 10 صبح روز شنبه چهارم مهرماه بدین شرح اعلام می گردد:


یادآور می شود مجروحین تحت درمان بوده و بزودی به کاروان های خود بازخواهند گشت.

ردیف

نام

نام خانوادگی

کاروان

1

محمد رضا

ابراهیمی

50057

2

مریم

احمد کیان

3

حبیب الله

احمدی

13053

4

علی

ارجمند

30278

5

اسماعیل

اسپوکه

12012

6

محمد

اسدی

41023

7

عبدالله

اسماعیل زاده

12012

8

اسماعیلی زاده

9

علی اکبر

اصغریان دستنایی

18003

10

عبد الکریم

اعتصامی

11

مهدی

اقای

17755

12

محمد

امان

17247

13

کیومرث

امیرقلیان

14

احمد

امیری شهرضا

13077

15

غلام عباس

انتظامی

16

عباس

اوشیانی

28159

17

قربانعلی

ایرانی

18

حسین

آبادی

19029

19

مجتبی

برزگر

30278

20

علی نظر

برومند

24037

21

ایوب

پوراحمدیان

20206

22

بی بی

پورخطر

38017

23

کسری

پیرزاده

خارج از کشور

24

عبد محمد

تاتار

38017

25

ولی

جعفریان

26

عبد الصمد

جمشید زاده

24016

27

نعمت اله

جهان بین

39009

28

محمود

جوان

19033

29

عباسعلی

حسین ابادی

30

باقر

حسین زاده

18003

31

محمد

حسینی

24016

32

سید محمود

حکمت

33

اله محمد

خسروی

29013

34

عمر

خلیلی

12012

35

علی

خیرخواه

36

نقی

داودی میر

17272

37

مقداد

رجب زاده

38

ابراهیم

رضایی

39

علی اکبر

رضایی

40

مریم

رنجبر

24196

41

مریم

رنجبر بستکی

32123

42

دردی

ریاحی

38025

43

فوزیه

زارع

44

محمد

زارعیان

24037

45

محمد

زاهدی

46

سید غالب

ساعت ساز

17272

47

ذوالفقار

ساعت ساز

48

رحیم

سالک

12012

49

فریبرز

ستاری

18003

50

نوراله

سعیدی ابواسحقی

18003

51

سعیدی فر

52

آمنه

سماپوش گلوگاه

30028

53

مریم

شاه محمدی

19289

54

یوسف

شیخی

12012

55

مسعود

صامت

56

ابوالفضل

صفاجو

19033

57

مهدی

صفری

خارج از کشور

58

سید محمدعلی

ضیایی زاده

59

مهدی

طهماسبی

60

حسین

عاروان

29012

61

عباسی ده کردی

62

محمد

علی پور

16133

63

اصغر

علیزاده عباس آبادی

30278

64

اسماعیل

غفارزاد

17065

65

عبد الرضا

فخرایی

32013

66

علیرضا

قانونی نیا

13053

67

بابک

قلیچ خانی

بعثه

68

مهدی

قمصری

69

علی

قنبری

30278

70

ایل محمد

قورچی

گلستان

71

حسن

کارگر

20024

72

محمد موسی

کرمی

29013

73

علی

کفسال

24016

74

مونا

کمالی

75

حسن

گلشنی

13053

76

نصرت اله

گودرزی

77

عبد الستار

گوکلانی

38036

78

حسین

مجدی

19289

79

مجهول الهویه

80

مجهول الهویه

81

محسن

مجیدیان

17248

82

ایار

محمدگرگانی

83

سعید

محمدی

84

محمد جواد

موحدی

19006

85

ابراهیم

مولوی

17273

86

عبدالحکیم

نصیری فیروزکوهی

87

ایرج

نعمت اللهی

24010

88

نیری

24010

89

وحید

وحیدی

38036

90

غلامرضا

وحیدی

سازمان حج و زیارت امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.