پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت

لیست زائرانی که بعد از حادثه منا به کاروان خود بازنگشته اند(تا ساعت 11 یکشنبه 5 مهر)

لیست زائرانی که بعد از حادثه منا به کاروان خود بازنگشته اند(تا ساعت 11 یکشنبه 5 مهر)

لیست زائرانی که بعد از حادثه منا به کاروان خود بازنگشته اند(تا ساعت 11 یکشنبه 5 مهر) بدین شرح اعلام می گردد:


ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره کاروان

1

عبدالرسول

ابراهیمی

24010

2

نوربخش

ابراهیمی

30278

3

ابراهیم

احمد جامی

48017

4

مردان

احمدی

30278

5

سید علی

احمدیان زاده

19054

6

محمدصادق

اخوان

17248

7

غلامحسین

ارفاقی

17291

8

حسین

استخری

24019

9

حسن

اسحاقی

13053

10

علی

اسد زاده

30278

11

سلمان

اسدی

40011

12

وحید

اسلامی

24019

13

محمد

اسمعیلی

17248

14

فرضعلی

اصغری

30278

15

موسی

افغانی اصل

10003

16

محمدمهدی

اکبرزاده تهمتن

30028

17

غلام حسین

الله وردی

18003

18

زهرا

الیاسی

12012

19

رمضان

امید علی

41023

20

داود

امیرآبادی

24010

21

مرادعلی

انجیدنی

19033

22

حمیدرضا

انزایی

28159

23

حمیده

ایازی

38036

24

آی جمال

ایری

38036

25

جمشید

ایزدنیا

30028

26

عزت اله

ایزدی

24010

27

علی اصغر

ایزدی

30278

28

اوغل بی بی

اینچه برون

38017

29

سلیم

ایور

12012

30

مرادی

آب روش

29012

31

آمنه

آق

38017

32

محمد

باقری

40011

33

ابراهیم

باقریان یزدآبادی

13430

34

حسن

باهرخواه

19373

35

محمدعلی

بدیعی

30278

36

محمدباقر

بذار چمازکتی

30278

37

عطاء اله

برزگر