پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت

لیست جان باختگان ایرانی حادثه منا

لیست جان باختگان ایرانی حادثه منا


ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

مدیر

کاروان

استان

شهر

1

نوربخش

ابراهيمي

عباس

عباس جعفری چمازکتی

30278

مازندران

قائمشهر

2

عبدالرسول

ابراهيمي

مصيب

احمدعلی تقوی

24010

فارس

آباده

3

ابراهیم

احمد جامی

_

_

48017

خارج از کشور

تهران

4

محمدابراهيم

احمدابادي

حسن

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

5

مردان

احمدي ورملايي

محمدعلي

عباس جعفری چمازکتی

30278

مازندران

قائمشهر

6

سيد علي

احمديان زاده

سيدحبيب الله

سید ایمان غفوریان حیدری

19054

خراسان رضوي

مشهد

7

محمدصادق

اخوان

حسن

محمد امانی

17248

تهران

تهران

8

غلامحسين

ارفاقى

على

مهدی عباس پایدار

17291

تهران

تهران

9

اسمعيل

اسپوکه

على

منصور قرنفلی

12012

آذربايجان غربي

مهاباد

10

حسين

استخرى

خرم

سیدعلی رضا دشتی

24019

فارس

شیراز

11

حسن

اسحاقى ريزى

رحمت اله

سیف اله صالحی

13053

اصفهان

فریدن

12

على

اسدزاده وسطىکلايى

نصراله

عباس جعفری چمازکتی

30278

مازندران

قائمشهر

13

محمد

اسدى

ارسلان

مهدی محمدلو

41023

البرز

کرج

14

سليمان

اسدى

اسداله

غلامعلی پارسا

40011

خراسان شمالي

مانه و سملقان

15

وحيد

اسلامي

محمد

سیدعلی رضا دشتی

24019

فارس

شیراز

16

بلال

اسلاميان

دولت

موسی افغانی اصل

10003

اردبيل

اردبیل

17

محمد

اسمعيلى

غلام

محمد امانی

17248

تهران

تهران

18

احمد

اسمعيلى چافى

ابراهيم

منصور یوسف نیاکاکرود

28159

گيلان

رودسر

19

فرضعلي

اصغري

نجفقلي

عباس جعفری چمازکتی

30278

مازندران

قائمشهر

20

غضنفر

اصل رکن آبادي

محمد

بعثه

49003

تهران

 

21

حسن

افشون

عبداله

منصور قرنفلی

12012

آذربايجان غربي

مهاباد

22

موسي

افغاني اصل

يوسف

موسی افغانی اصل

10003

اردبيل

اردبیل

23

مختار

اکبري

غلام

علیرضا صحراگرد

24016

فارس

شیراز

24

غلامحسين

اله وردي صادق ابادي

على

عبدالکریم واحد دهکردی

18003

چهار محال و بختياري

شهرکرد

25

زهرا

الياسي

حسن

منصور قرنفلی

12012

آذربايجان غربي

مهاباد

26

رمضان

اميدعلي

رجبعلي

مهدی محمدلو

41023

البرز

کرج

27

داود

اميرابادى

امراله

احمدعلی تقوی

24010

فارس

آباده

28

نادعلى

امينى عليايى

محمدامين

علیرضا صحراگرد

24016

فارس

شیراز

29

رسول

امينى فرخانى

اسداله

مهدی آقاحاجی

19373

خراسان رضوي

مشهد

30

مرادعلي

انجيدني

محمدمهدي

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

31

حميدرضا

انزايى گريوده

رمضانعلى

منصور یوسف نیاکاکرود

28159

گيلان

رودسر

32

حجت

اوشيانى

على

منصور یوسف نیاکاکرود

28159

گيلان

رودسر

33

عبدالحکیم

ایوبی

 

آزاد

آزاد

خارج از کشور

خارج از کشور

34

حميده

ايازي

شاه محمد

عبدالرحیم تیم پرور

38036

گلستان

گنبدکاووس

35

اي جمال

ايري

ارازقلي

عبدالرحیم تیم پرور

38036

گلستان

گنبدکاووس

36

على اصغر

ايزدىمقدم

شجاع

عباس جعفری چمازکتی

30278

مازندران

قائمشهر

37

عزت  اله

ايزدي

سرمست

احمدعلی تقوی

24010

فارس

آباده

38

جمشيد

ايزدي نيا

عين اله

جمشید ایزدی نیا

30028

مازندران

نور

39

عبداله

ايکدري

نورمحمد

عبدالرحیم تیم پرور

38036

گلستان

گنبدکاووس

40

اسداله

ايمن پور

نصراله

سیدعلی رضا دشتی

24019

فارس

شیراز

41

اغول بي بي

اينچه بروني

عرازمحمداقا

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

42

سليم

ايور

طه

منصور قرنفلی

12012

آذربايجان غربي

مهاباد

43

مراد

آبروش

خاتم

فیروز زلقی

29012

لرستان

الیگودرز

44

تازه گل

آزمون

عراز

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

45

امنه

آق

ادينه قلي

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

46

عبدالمجيد

آق اتاباي

اراز محمد

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

47

محمدرحیم

آقائی پور

علی

 

0

وزارت خارجه

-

48

عليرضا

باغانى

احمد

سید احمد علوی زاده

19289

خراسان رضوي

سبزوار

49

على اکبر

باغانى

محمد

سید احمد علوی زاده

19289

خراسان رضوي

سبزوار

50

محمد ابراهيم

باقرى

بابا محمد

غلامعلی پارسا

40011

خراسان شمالي

مانه و سملقان

51

محمد

باقرى

محمدابراهيم

غلامعلی پارسا

40011

خراسان شمالي

مانه و سملقان

52

ابراهيم

باقريان يزد ابادي

غلامعلي

احمد شمس

13430

اصفهان

فلاورجان

53

امين

باوي

کاظم

بعثه

49003

تهران

 

54

حسن

باهرخواه

عباس

مهدی آقاحاجی

19373

خراسان رضوي

مشهد

55

بايرامعلى

بخته

اقام اوغلان

موسی افغانی اصل

10003

اردبيل

اردبیل

56

محمدعلي

بديعي ازاندهي

سيف  اله

عباس جعفری چمازکتی

30278

مازندران

قائمشهر

57

محمدباقر

بذارچمازکتي

عزيز

عباس جعفری چمازکتی

30278

مازندران

قائمشهر

58

اروجعلى

برازنده شايق

ماشااله

موسی افغانی اصل

10003

اردبيل

اردبیل

59

عبداله

براهويى ژند

روشن

عبدالرحیم تیم پرور

38036

گلستان

گنبدکاووس

60

مجتبي

برزگر

مصطفي

عباس جعفری چمازکتی

30278

مازندران

قائمشهر

61

محمد

برزگر

حسين

منصور یوسف نیاکاکرود

28159

گيلان

رودسر

62

عطا اله

برزگر

محمدحسين

احمدعلی تقوی

24010

فارس

آباده

63

حسين

برفرازى

صفر

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

64

بالا اوغلان

برگستان

غلام

رحمن یعقوبی نماد

10116

اردبيل

اردبیل

65

على نظر

برومند

غلام رضا

بهروز فرهنگیان

24037

فارس

شیراز

66

حبيب اله

بزمى

عبدالجواد

مهدی آقاحاجی

19373

خراسان رضوي

مشهد

67

غضنفر

بشيرى گودرزى

قاسم

علی اصغر ترکاشوند

29013

لرستان

بروجرد

68

حسين

بغلاني

کريم

علی حکمت

20206

خوزستان

آبادان

69

عليرضا

بقايى

حبيب اله

مهدی آقاحاجی

19373

خراسان رضوي

مشهد

70

عليرضا

بنيادي

حسين

فیروز زلقی

29012

لرستان

الیگودرز

71

حسين

بنيسي

قاسم

مجید درزی

50999

تهران

مکه

72

عليرضا

بهاري دلال

علي

حبیب اله تاکی

13077

اصفهان

شهرضا

73

محمدعلى

بهرام پرور

ابوالفضل

منصور یوسف نیاکاکرود

28159

گيلان

رودسر

74

بهرام

بهراميان

جعفر قلى

عبدالکریم واحد دهکردی

18003

چهار محال و بختياري

شهرکرد

75

محمدولي

بهلکه

بيک محمد

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

76

رحمت الله

بهمرام

عبدالعليم

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

77

محمدباقر

بهمن  زادگان  جهرمي

بخشي

بهروز فرهنگیان

24037

فارس

شیراز

78

حسن

بيت  غانم

ياسر

علی حکمت

20206

خوزستان

آبادان

79

قدرت الله

پاپى

يدالله

فیروز زلقی

29012

لرستان

الیگودرز

80

تاج محمد

پاريخى

حاجىگلدى

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

81

نازمحمد

پدري

قربانمحمد

عبدالرحیم تیم پرور

38036

گلستان

گنبدکاووس

82

محمدعلى

پناهى

عبدالعهد

علی اصغر ترکاشوند

29013

لرستان

بروجرد

83

کريم

پورتقى راستگو مقدم

استادتقى

منصور یوسف نیاکاکرود

28159

گيلان

رودسر

84

ابراهيم

پوررستمى

اسماعيل

منصور یوسف نیاکاکرود

28159

گيلان

رودسر

85

فرهاد

پیرزاده

_

_

48000

خارج از کشور

-

86

عبدالناصر

پيروتي

عبداله

منصور قرنفلی

12012

آذربايجان غربي

مهاباد

87

عثمان

پيروتي

عبداله

منصور قرنفلی

12012

آذربايجان غربي

مهاباد

88

محمد امين

پيروتي

عبداله

منصور قرنفلی

12012

آذربايجان غربي

مهاباد

89

حسين

پيروي اکبرابادي

زکي

علیرضا صحراگرد

24016

فارس

شیراز

90

حبيب

ترابى

على اکبر

منصور یوسف نیاکاکرود

28159

گيلان

رودسر

91

معين

تقوى کوتنايى

بهرام

جمشید ایزدی نیا

30028

مازندران

نور

92

علي

تقوي طلب

حسين

حمید یگانه راد

19029

خراسان رضوي

نیشابور

93

وجيهه اله

تقيانى

نصراله

محمد امانی

17248

تهران

تهران

94

بي بي روشن

تکه

کريم

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

95

مصطفى

تودويى

محمدقلى

فیروز زلقی

29012

لرستان

الیگودرز

96

گزل

توراني

صالح بردي

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

97

عبداله

توغدري

چاقى اقا

عبدالرحیم تیم پرور

38036

گلستان

گنبدکاووس

98

على

ثامنى

محمدحسن

منصور یوسف نیاکاکرود

28159

گيلان

رودسر

99

محمد

جاتن

رمضان

حمید یگانه راد

19029

خراسان رضوي

نیشابور

100

عبدل على

جان زمين

بابل

عبدالرحیم تیم پرور

38036

گلستان

گنبدکاووس

101

حسين

جعفرى

شکراله

غلامعلی پارسا

40011

خراسان شمالي

مانه و سملقان

102

سيدمهدى

جعفرى

سيداقا

عباس جعفری چمازکتی

30278

مازندران

قائمشهر

103

اسماعيل

جعفرى

ابراهيم

احمدعلی تقوی

24010

فارس

آباده

104

سعيد

جعفري

حسن

سید حسن میر صانع

17665

تهران

تهران

105

سيد نصرالله

جعفري

اسدالله

جمشید ایزدی نیا

30028

مازندران

نور

106

عباس

جعفري چمازکتي

محمدعلي

عباس جعفری چمازکتی

30278

مازندران

قائمشهر

107

سيدجلال

جلال زاده

سيدمحمد

مهدی آقاحاجی

19373

خراسان رضوي

مشهد

108

محمدرضا

جلالي خيراباد

حسين

حسین غلامی

17775

تهران

تهران

109

عبد الصمد

جمشيد نژاد

موسى

علیرضا صحراگرد

24016

فارس

شیراز

110

رجبعلى

جمعه اريانى

على اکبر

سید احمد علوی زاده

19289

خراسان رضوي

سبزوار

111

محمد

جمهور

ربعلي

مهدی محمدلو

41023

البرز

کرج

112

عباسعلي

جوزي

محمد علي

محمد باقر پیمانی فروشانی

13020

اصفهان

خمینی شهر

113

عبدالصالح

جهانبازي

ديدار قلي

عبدالکریم واحد دهکردی

18003

چهار محال و بختياري

شهرکرد

114

عزيز

چاچ

احمد

منصور قرنفلی

12012

آذربايجان غربي

مهاباد

115

على حسين

چشم دهام

عزيزاله

غلامعلی پارسا

40011

خراسان شمالي

مانه و سملقان

116

جواد

چکشي

ابوالحسن

علی اصغر ترکاشوند

29013

لرستان

بروجرد

117

حبيب اله

چنگيزى

امان اله

مرتضی افشار

13322

اصفهان

اصفهان

118

محمد

چوبدار

غلامرضا

سید  ابوالفضل یعقوبی

39009

خراسان جنوبي

قاین

119

اسماعيل

چوپان نيک

ابراهيم

منصور قرنفلی

12012

آذربايجان غربي

مهاباد

120

محمد رضا

حاجتمند

عباسعلي

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

121

على

حاجى پور

حاجى محمد

سید  ابوالفضل یعقوبی

39009

خراسان جنوبي

قاین

122

زليخا

حاجى زاده

عبداله

منصور قرنفلی

12012

آذربايجان غربي

مهاباد

123

محسن

حاجي حسني کارگر

محمدمهدي

بعثه

49003

تهران

 

124

پرويز

حبيبى

ابراهيم

فیروز زلقی

29012

لرستان

الیگودرز

125

سيد حسين

حجتي

سيد حسن

فیروز زلقی

29012

لرستان

الیگودرز

126

عصمت

حسامي

عباس

منصور قرنفلی

12012

آذربايجان غربي

مهاباد

127

محمد

حسن پورکرداسيابي

ذات الله

عباس جعفری چمازکتی

30278

مازندران

قائمشهر

128

مهدى

حسنى برنجستانکى

عبدالحسين

عباس جعفری چمازکتی

30278

مازندران

قائمشهر

129

علي اکبر

حسني

محمدابراهيم

سید احمد علوی زاده

19289

خراسان رضوي

سبزوار

130

سید ناصر

حسینی

_

_

50050

خارج از کشور

مکه

131

حسن

حسینی مقدم

_

_

48022

خارج از کشور

تهران

132

سيداحمد

حسينى

سيدمهدى

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

133

على ميرزا

حسينى دهقانى

محمد

علیرضا صحراگرد

24016

فارس

شیراز

134

حيدر

حسينى سراوئي

کردعلى

منصور یوسف نیاکاکرود

28159

گيلان

رودسر

135

سيد حميد رضا

حسيني

سيد حسين

بعثه

49003

تهران

 

136

سيدحسين

حسيني

سيد محمود

بعثه

49003

تهران

 

137

محمد

حسيني

شعبان

علیرضا صحراگرد

24016

فارس

شیراز

138

سيد حسن

حسيني

سيدابراهيم

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

139

عبداله

حصاري

علي

حمید یگانه راد

19029

خراسان رضوي

نیشابور

140

محمد

حکيمي راد

علي

ستاد

49001

تهران

 

141

حسين

حياتي

علي

بهروز فرهنگیان

24037

فارس

شیراز

142

صفرمحمد

حيدرى

غلام حيدر

عبدالرحیم تیم پرور

38036

گلستان

گنبدکاووس

143

قيصرعلي

حيدري

صفي

سیف اله صالحی

13053

اصفهان

فریدن

144

اشکان

حيران

رحمان

منصور قرنفلی

12012

آذربايجان غربي

مهاباد

145

مهدي

خادم دزفولي

محمدرضا

حسین غلامی

17775

تهران

تهران

146

عبداله

خادمى

محمد

منصور قرنفلی

12012

آذربايجان غربي

مهاباد

147

احمد

خادمى

کريم

علیرضا صحراگرد

24016

فارس

شیراز

148

علي محمد

خادمي زاده

حاجي

سیدعلی رضا دشتی

24019

فارس

شیراز

149

حميدرضا

خاکسارحقانى دهکردى

امامقلى

عبدالکریم واحد دهکردی

18003

چهار محال و بختياري

شهرکرد

150

مرتضي

خالواحمدي

عباس

احمدعلی تقوی

24010

فارس

آباده

151

حسن

خانپايه

سيدعبداله

منصور قرنفلی

12012

آذربايجان غربي

مهاباد

152

عبدالصمد

خانى

على

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

153

ولى

خانى

على

علیرضا صحراگرد

24016

فارس

شیراز

154

محمدحسين

خجسته

محمدصادق

حسن غفاری تبار

11176

آذربايجان شرقي

تبریز

155

خديجه

خرمالي

بيرام

عبدالرحیم تیم پرور

38036

گلستان

گنبدکاووس

156

احمد

خرمالي

قليچ

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

157

ابوالقاسم

خليلي

احمد

فیروز زلقی

29012

لرستان

الیگودرز

158

محمد

خندان

برجعلي

بهروز فرهنگیان

24037

فارس

شیراز

159

حسن

خواجه پور

محمد

علیرضا صحراگرد

24016

فارس

شیراز

160

غلامرضا

خورسند

على

منصور یوسف نیاکاکرود

28159

گيلان

رودسر

161

ماشااله

خورشيدوند

کرسفيد

فیروز زلقی

29012

لرستان

الیگودرز

162

شکراله

خوشخويى

هاشم

حبیب اله تاکی

13077

اصفهان

شهرضا

163

ابوالفضل

خيرابادى

على اکبر

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

164

فتح اله

دارايي

رستم

عباس جعفری چمازکتی

30278

مازندران

قائمشهر

165

بايرام بى بى

داز

خانمحمد

عبدالرحیم تیم پرور

38036

گلستان

گنبدکاووس

166

غلامرضا

داغستانى

اسماعيل

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

167

حسن

دانش

علي بمان

بعثه

49003

تهران

 

168

محمدسعيد

دانش طلب

عبدالحسين

مهدی آقاحاجی

19373

خراسان رضوي

مشهد

169

هرمز

داودى کورانى

عزيز

عبدالکریم واحد دهکردی

18003

چهار محال و بختياري

شهرکرد

170

مهدي

درستکار

حسين

محمدحسین جوادی ندوشن

34178

يزد

یزد

171

رضا

درودي

مرادعلي

محمد سعیدی

17999

تهران

تهران

172

حميد

دريانورد

شهباز

علیرضا صحراگرد

24016

فارس

شیراز

173

محمود

دشتي

محمد

سید احمد علوی زاده

19289

خراسان رضوي

سبزوار

174

ابوالفضل

دشتي

علي اصغر

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

175

على اکبر

دليرى

غلامرضا

سید  ابوالفضل یعقوبی

39009

خراسان جنوبي

قاین

176

محمد

دوست عليزاده

احمد

مهدی آقاحاجی

19373

خراسان رضوي

مشهد

177

يوسف

دولتي

عين  علي

محمد مصدرالامور

17082

تهران

تهران

178

طويقلي

دولو

تواق  بردي

عبدالمجید فیروزی

38002

گلستان

بندرترکمن

179

مالک

دهقان خياوى

محمود

موسی افغانی اصل

10003

اردبيل

اردبیل

180

قربان بي بي

دهقانپوراينچه برون

امان طغان

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

181

محمدابراهيم

دهنوي

جبار

حمید یگانه راد

19029

خراسان رضوي

نیشابور

182

هادي

ذاکري

خليل  اله

سید احمد علوی زاده

19289

خراسان رضوي

سبزوار

183

على اکبر

ذبيح زاده پاشا

شهاب الدين

جمشید ایزدی نیا

30028

مازندران

نور

184

على

ذبيح زاده پاشا

شهاب الدين

جمشید ایزدی نیا

30028

مازندران

 

185

عبداله

رادپور

يوسف

منصور قرنفلی

12012

آذربايجان غربي

مهاباد

186

على

رازانى

فاضل

فیروز زلقی

29012

لرستان

الیگودرز

187

محمد

راکعى

اصغر

سیدعلی رضا دشتی

24019

فارس

شیراز

188

محمود

ربيع نژاد کومله

ابوالحسن

منصور یوسف نیاکاکرود

28159

گيلان

رودسر

189

على

رجبى محمداباد

حسن

سید احمد علوی زاده

19289

خراسان رضوي

سبزوار

190

حجت الله

رجبي

ذبيح الله

عباس جعفری چمازکتی

30278

مازندران

قائمشهر

191

عبدالقادر

رحکن رودی

_

_

48000

خارج از کشور

-

192

قنبر

رحمانى تونى

حسن

فیروز زلقی

29012

لرستان

الیگودرز

193

قاسم

رحماني

محمد

بهروز فرهنگیان

24037

فارس

شیراز

194

مصطفي

رحماني

قاسم

بهروز فرهنگیان

24037

فارس

شیراز

195

امير

رحمت نيا

على

حمید یگانه راد

19029

خراسان رضوي

نیشابور

196

عبدالستار

رحمکن سوری

_

_

0

آزاد

-

197

سيداحمد

رحيمى

سيدافضل

غلامعلی پارسا

40011

خراسان شمالي

مانه و سملقان

198

حسن

رحيمى

غلامعلى

غلامعلی پارسا

40011

خراسان شمالي

مانه و سملقان

199

رضا

رحيميانى ثابت

على حسين

علی اصغر ترکاشوند

29013

لرستان

بروجرد

200

ابوالقاسم

رسام

غلامعباس

فیروز زلقی

29012

لرستان

الیگودرز

201

گشتاسب

رستمي فرادنبه

شير محمد

عبدالکریم واحد دهکردی

18003

چهار محال و بختياري

شهرکرد

202

سيد علي محمد

رشيد ابادي

سيد حسن

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

203

محمد مهدى

رضاپور

محمد على

سید  ابوالفضل یعقوبی

39009

خراسان جنوبي

قاین

204

على اکبر

رضازاده چارى

حسنجان

بهزاد آقانژادشالینگی

30005

مازندران

بابل

205

على اصغر

رضايى

حسن

بهزاد آقانژادشالینگی

30005

مازندران

بابل

206

محسن

رضايى

حسن

بهزاد آقانژادشالینگی

30005

مازندران

بابل

207

محمدجواد

رضى کاظمى

حسين

منصور یوسف نیاکاکرود

28159

گيلان

رودسر

208

حبيب اله

رمضانى

غلامحسن

مهدی آقاحاجی

19373

خراسان رضوي

مشهد

209

محمدحسين

رمضاني سياه خلکي

محمدتقي

منصور یوسف نیاکاکرود

28159

گيلان

رودسر

210

سیدمحمدرضا

روحانی

سیدمحمدمهدی

محمد امانی

17248

تهران

تهران

211

محمد

روزبهاني

ميرزااقا

علی اصغر ترکاشوند

29013

لرستان

بروجرد

212

اسمعيل

روستايي

ابراهيم

بهروز فرهنگیان

24037

فارس

شیراز

213

علي اصغر

روشن روان

حسينعلي

هادی بیژن نژاد

19009

خراسان رضوي

مشهد

214

محمدعلي

روشني

کاظم

فیروز زلقی

29012

لرستان

الیگودرز

215

يدالله

رويين تن

على

عباس جعفری چمازکتی

30278

مازندران

قائمشهر

216

احمد

رهبرى

رضا قلى

کاظم دهقان طزرجانی

41021

البرز

کرج

217

سيدمرتضي

رييس زاده

سيدحسن

حبیب اله تاکی

13077

اصفهان

شهرضا

218

غلامحسين

زارع

شهباز

سیدعلی رضا دشتی

24019

فارس

شیراز

219

جليل

زارع

رضا

بهروز فرهنگیان

24037

فارس

شیراز

220

خليل

زارعى

على عسکر

بهروز فرهنگیان

24037

فارس

شیراز

221

عبدالغفور

زراعت  دوست

رمضان

فاروق ابوبکری

19402

خراسان رضوي

تایباد

222

حسن

زردي

محمدتقي

حمید یگانه راد

19029

خراسان رضوي

نیشابور

223

غلامحسين

زردي

محمدتقي

حمید یگانه راد

19029

خراسان رضوي

نیشابور

224

علي

زرگريان

علي اکبر

علی اصغر ترکاشوند

29013

لرستان

بروجرد

225

ولى

زکايى

نبى

جمشید ایزدی نیا

30028

مازندران

نور

226

معصوم

زمانى بوزندانى

کرم

مهدی محمدلو

41023

البرز

کرج

227

محمدحسين

زينلى شريف اباد

حسن

علی دهقان رحیمی

26002

كرمان

رفسنجان

228

قربانعلى

سالارى

على اکبر

جمشید ایزدی نیا

30028

مازندران

نور

229

حسين

سبيانى

على محمد

حمید یگانه راد

19029

خراسان رضوي

نیشابور

230

عبدمحمد

ستارى

عليقلى

عبدالکریم واحد دهکردی

18003

چهار محال و بختياري

شهرکرد

231

احمد

ستوده

امير

موسی افغانی اصل

10003

اردبيل

اردبیل

232

نصرت اله

سعيدى

عباسعلى

مهدی عباس پایدار

17291

تهران

تهران

233

محمدسعيد

سعيدي زاده

عبدالواحد

بعثه

49003

تهران

 

234

محمدمهدى

سلحشورواسکس

شعبان

جمشید ایزدی نیا

30028

مازندران

نور

235

مريم

سلطانى

رحيم

منصور قرنفلی

12012

آذربايجان غربي

مهاباد

236

ولي

سلطاني

علي

احمد کیایی

17272

تهران

تهران

237

اسماعيل

سلمانيان

قربانعلي

حمید یگانه راد

19029

خراسان رضوي

نیشابور

238

حسن

سليمانى درچه

قدمعلى

حبیب اله تاکی

13077

اصفهان

شهرضا

239

محمدرضا

سليمانيان

غلامعلى

حمید یگانه راد

19029

خراسان رضوي

نیشابور

240

علي

سمناني

محمد

حمید یگانه راد

19029

خراسان رضوي

نیشابور

241

غلامعباس

سهيلى

خيراله

بهروز فرهنگیان

24037

فارس

شیراز

242

محي الدين

سيدباقرى

سيدفضل اله

سیدعلی رضا دشتی

24019

فارس

شیراز

243

نورسلطان

شادکام

کوفن

عبدالمجید فیروزی

38002

گلستان

بندرترکمن

244

شهريار

شادمندقانع

حاجى مراد

مهدی آقاحاجی

19373

خراسان رضوي

مشهد

245

غلامرضا

شاکرين

عبدالعلي

بهروز فرهنگیان

24037

فارس

شیراز

246

رجبعلى

شاه رجبيان گرگابى

اکبر

سیف اله صالحی

13053

اصفهان

فریدن

247

محمد

شاه محمدى

حسن

سید احمد علوی زاده

19289

خراسان رضوي

سبزوار

248

مرتضي

شاهپوري

محمد

حبیب اله تاکی

13077

اصفهان

شهرضا

249

احمد

شاهى اقدم

مصطفى

منصور قرنفلی

12012

آذربايجان غربي

مهاباد

250

غلامعلي

شاهين

سليمان

حمید یگانه راد

19029

خراسان رضوي

نیشابور

251

حسن

شباني

عباس

حبیب اله تاکی

13077

اصفهان

شهرضا

252

کريم

شجاع پيره

محمد رحيم

مهدی آقاحاجی

19373

خراسان رضوي

مشهد

253

سيدمحمود

شجاعي اب  بخشان

سيدمرتضي

علی اصغر ترکاشوند

29013

لرستان

بروجرد

254

حبيب اله

شريفى

عزيزاله

احمدعلی تقوی

24010

فارس

آباده

255

سيدمحمدحسين

شفيعى

احمد

محمد امانی

17248

تهران

تهران

256

عباسعلي

شکري

قربان

غلامعلی پارسا

40011

خراسان شمالي

مانه و سملقان

257

محمود

شماعيان

علي اکبر

سیدمرتضی پورایوانی

17202

تهران

تهران

258

عبدالستار

شنيورنصاري

حمزه

علی حکمت

20206

خوزستان

آبادان

259

ابوالفضل

شورابى

حسين

حمید یگانه راد

19029

خراسان رضوي

نیشابور

260

حسين

شورابي

قدرت اله

حمید یگانه راد

19029

خراسان رضوي

نیشابور

261

على اصغر

شهرابادى

محمد

سید احمد علوی زاده

19289

خراسان رضوي

سبزوار

262

حسين

شيخاني

حبيب  اله

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

263

يوسف

شيخي

محمدخليل

منصور قرنفلی

12012

آذربايجان غربي

مهاباد

264

ساراگل

شيروانى

ملامراد

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

265

على

صابرى فودانى

حسين

احمد شمس

13430

اصفهان

فلاورجان

266

ابراهيم

صادقي واسکسي

حسن

عباس جعفری چمازکتی

30278

مازندران

قائمشهر

267

على اصغر

صالحى گلسفيدي

حسين

منصور یوسف نیاکاکرود

28159

گيلان

رودسر

268

حسين

صبورابراهيمى

عزيز

مهدی آقاحاجی

19373

خراسان رضوي

مشهد

269

عبدالخالق

صداقت  فر

حسن

حبیب اله تاکی

13077

اصفهان

شهرضا

270

حسام الدین

صدیقی

_

_

48017

خارج از کشور

تهران

271

علي

صرفي

محمد صادق

آشپزخانه

49011

تهران

تهران (تهران)

272

محبوب

صمديان کلى

داداش

موسی افغانی اصل

10003

اردبيل

اردبیل

273

غلام رسول

طاهری

_

_

0

آزاد

0

274

عبدالحمید

طاهری

_

_

48017

خارج از کشور

تهران

275

دردى ملا

طاهرى

محمود

عبدالمجید فیروزی

38002

گلستان

بندرترکمن

276

غلامرضا

طاهرى

حسين

غلامعلی پارسا

40011

خراسان شمالي

مانه و سملقان

277

عيد محمد

طريک

عاشور

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

278

يوسف

طلابي

توغين

عبدالمجید فیروزی

38002

گلستان

بندرترکمن

279

اناقلي

ظفر

اوده بردي

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

280

ولى اله

عابدى

ناصر

حبیب اله تاکی

13077

اصفهان

شهرضا

281

مسلم

عارف

سلمان

مهدی بختیاری

35010

قم

قم (قم)

282

رضا

عارفخانى

عبداله

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

283

حسينعلى

عباسى

محمد

غلامعلی پارسا

40011

خراسان شمالي

مانه و سملقان

284

اصغر

عباسى

حيدر

سیف اله صالحی

13053

اصفهان

فریدن

285

احمد

عباسى

محمد

سید احمد علوی زاده

19289

خراسان رضوي

سبزوار

286

زينب

عبديان

عبداله

منصور قرنفلی

12012

آذربايجان غربي

مهاباد

287

کمال  الدين

عربشاهي

حسين

مهدی محمدلو

41023

البرز

کرج

288

عيدى محمد

عزيزى سورشجانى

عزيزالله

عبدالکریم واحد دهکردی

18003

چهار محال و بختياري

شهرکرد

289

حبيب الله

عزيزي

حضرتقلي

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

290

محمود

عزيزيان

بايزيد

منصور قرنفلی

12012

آذربايجان غربي

مهاباد

291

غلامحسن

عشقي

سليمان

حمید یگانه راد

19029

خراسان رضوي

نیشابور

292

على

عطايى

نورعلى

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

293

حسينعلي

عفتي

ارسلان

مهدی محمدلو

41023

البرز

کرج

294

شهناز

علاقى

عبدالرحمن

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

295

جمشيد

علم جو

محمد

منصور یوسف نیاکاکرود

28159

گيلان

رودسر

296

ارسلان

على نژاد

على محمد

مهدی آقاحاجی

19373

خراسان رضوي

مشهد

297

حسينعلى

عليپوردستنايى

صفرعلى

عبدالکریم واحد دهکردی

18003

چهار محال و بختياري

شهرکرد

298

مهديقلى

عليپورفيل ابادى

مختار

عبدالکریم واحد دهکردی

18003

چهار محال و بختياري

شهرکرد

299

اصغر

عليزاده عباس ابادي

محمدعلي

عباس جعفری چمازکتی

30278

مازندران

قائمشهر

300

شريف

عماد ارشد

ابراهيم

منصور قرنفلی

12012

آذربايجان غربي

مهاباد

301

رحمت  اله

عموهادي

حسن

حبیب اله تاکی

13077

اصفهان

شهرضا

302

حسين

عوضي

غلامعلي

عبدالرسول میگلی نژاد

16133

بوشهر

کنگان

303

بهمن

غفارى پور

کرمعلى

حبیب اله تاکی

13077

اصفهان

شهرضا

304

محسن

غلامی

_

_

0

آزاد

-

305

غلامرضا

غلامى

محمد

مهدی آقاحاجی

19373

خراسان رضوي

مشهد

306

فرامرز

غلامى بزاباد

غلامحسين

غلامعلی پارسا

40011

خراسان شمالي

مانه و سملقان

307

رحمت

غلامى جيرکل

محمدعلى

منصور یوسف نیاکاکرود

28159

گيلان

رودسر

308

حسن

فتح ابادي

مرادعلي

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

309

محمداسمعيل

فخري

محمد

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

310

ابراهيم

فخري تالکياشري

محمدجعفر

منصور یوسف نیاکاکرود

28159

گيلان

رودسر

311

عبد العزيز

فرح

محمد حسين

علیرضا صحراگرد

24016

فارس

شیراز

312

خليل

فرخ

قاسم

عبدالرسول میگلی نژاد

16133

بوشهر

کنگان

313

محمدحسن

فرخاري

علي اصغر

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

314

براتعلي

فرخاري

علي

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

315

محمدتقي

فرخاري

موسي

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

316

محمدعلي

فرخاري

محمدعلي

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

317

حسين

فرخى

ولى

غلامعلی پارسا

40011

خراسان شمالي

مانه و سملقان

318

محمدرضا

فروزان

على جان

عباس جعفری چمازکتی

30278

مازندران

قائمشهر

319

محمدمهدي

فلاح  هروي

محمد

حمید یگانه راد

19029

خراسان رضوي

نیشابور

320

نورمحمد

فلاح نژاد

نامدار

عباس جعفری چمازکتی

30278

مازندران

قائمشهر

321

اصغر

فولادگر

احمد

بعثه

49003

تهران

 

322

احمد

فهیما

_

_

0

وزارت خارجه

-

323

حسن

فهيمى

محمد

احمد خان محمدی

35195

قم

قم

324

محمدجواد

فياض

مهديقلي

عبدالکریم واحد دهکردی

18003

چهار محال و بختياري

شهرکرد

325

گلى

قادرى

محمد

منصور قرنفلی

12012

آذربايجان غربي

مهاباد

326

غلامعباس

قادرى

غلامحسين

مهدی آقاحاجی

19373

خراسان رضوي

مشهد

327

جليل

قاسمى

صدراله

علیرضا صحراگرد

24016

فارس

شیراز

328

غلام عباس

قاسمى

هبت اله

علی اصغر ترکاشوند

29013

لرستان

بروجرد

329

نوحعلى

قاسمى بوياغچى

قلنج

موسی افغانی اصل

10003

اردبيل

اردبیل

330

هدايت

قاسمي شورابي

محمد

عباس جعفری چمازکتی

30278

مازندران

قائمشهر

331

عبدالحليم

قاضي

طواق مراد

عبدالرحیم تیم پرور

38036

گلستان

گنبدکاووس

332

عليرضا

قانونى نيا

محمد

سیف اله صالحی

13053

اصفهان

فریدن

333

جان على

قايدرحمت

کرم جان

فیروز زلقی

29012

لرستان

الیگودرز

334

سبزخدا

قايدرحمتى

راه خدا

فیروز زلقی

29012

لرستان

الیگودرز

335

على اکبر

قدمگاهى

ابوالحسن

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

336

گلنار

قدیری

_

_

48017

خارج از کشور

تهران

337

ناصر

قربان نياميرک محله

عليقلى

محمد امانی

17248

تهران

تهران

338

حسين

قربانى مهر

عليجا

مهدی محمدلو

41023

البرز

کرج

339

صاحبعلى

قربانى ويند

محرمعلى

موسی افغانی اصل

10003

اردبيل

اردبیل

340

درسن تقان

قزل

قلچ دردى

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

341

حسين

قلى زاده

جعفرقلى

غلامعلی پارسا

40011

خراسان شمالي

مانه و سملقان

342

علی اکبر

قمری

_

_

48022

خارج از کشور

تهران

343

على

قنبرى

قنبرعلى

عباس جعفری چمازکتی

30278

مازندران

قائمشهر

344

قاسم

قنبري

رحيم

آشپزخانه

49011

تهران

تهران (تهران)

345

جانه گل

قوچق

حسن

عبدالرحیم تیم پرور

38036

گلستان

گنبدکاووس

346

اغول بي بي

قورچايي

عطا

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

347

سيدحماد

قهستاني

سيداحمدعلي

محمد امانی

17248

تهران

تهران

348

محمد رضا

کارگر

حسين

محمدحسین جوادی ندوشن

34178

يزد

یزد

349

حسن

کاشفى

على اکبر

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

350

عبداله

کاظمى حاجى

تيمور

بهزاد آقانژادشالینگی

30005

مازندران

بابل

351

ميثم

کاظمي

بهروز

حسین غلامی

17775

تهران

تهران

352

يوسف

کاکويى

محمد

منصور یوسف نیاکاکرود

28159

گيلان

رودسر

353

محمد

کامل

لطفعلى

عبدالرسول میگلی نژاد

16133

بوشهر

کنگان

354

کيک

کر

نازى

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

355

حسين

کرابى

غلامحسين

غلامعلی پارسا

40011

خراسان شمالي

مانه و سملقان

356

محمدموسى

کرمى

ابراهيم

علی اصغر ترکاشوند

29013

لرستان

بروجرد

357

رضا

کریمی قلعه باباخانی

مسلم

محمد امانی

17248

تهران

تهران

358

علي

کريم  لو

فتح  اله

حبیب اله تاکی

13077

اصفهان

شهرضا

359

ابراهيم

کريم پور چنيجاني

احمد

منصور یوسف نیاکاکرود

28159

گيلان

رودسر

360

جاجى

کريمى

ايل گلدى

عبدالرحیم تیم پرور

38036

گلستان

گنبدکاووس

361

محمدعلي

کريمي اغچه

محمدباقر

مرتضی افشار

13322

اصفهان

اصفهان

362

منصور

کشفي ساقصلو

ممدولي

موسی افغانی اصل

10003

اردبيل

اردبیل

363

احمد

کفاش

نعمت  اله

حبیب اله تاکی

13077

اصفهان

شهرضا

364

على اکبر

کلاته

ابراهيم

محمد امانی

17248

تهران

تهران

365

يکن دردى

کلته

يکن محمد

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

366

محسن

کميلى مقدم

مرادعلى

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

367

الياس

کوسلي

انه نظر

عبدالمجید فیروزی

38002

گلستان

بندرترکمن

368

سيدجعفر

کهنه

سيدمعصوم

سید احمد علوی زاده

19289

خراسان رضوي

سبزوار

369

فيض الله

کيواني هفشجاني

نوروز

عبدالکریم واحد دهکردی

18003

چهار محال و بختياري

شهرکرد

370

مجتبى

گرجى

محمدربيع

فیروز زلقی

29012

لرستان

الیگودرز

371

بي بي عايشه

گرگاني

عبدالحليم

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

372

عبدالباقي

گل چشمه

حاج علي

عبدالرحیم تیم پرور

38036

گلستان

گنبدکاووس

373

حسن

گلشني

فضل اله

سیف اله صالحی

13053

اصفهان

فریدن

374

محمد

گلشني

علي اکبر

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

375

علي

گمارلو

حسين

عبدالرسول میگلی نژاد

16133

بوشهر

کنگان

376

اسمعيل

گندابي

ذبيح  اله

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

377

فتح اله

گودرزى

محمد

علی اصغر ترکاشوند

29013

لرستان

بروجرد

378

عباس

گودرزى

شيخ مراد

علی اصغر ترکاشوند

29013

لرستان

بروجرد

379

غلامرضا

گودرزي

علي رضا

علی اصغر ترکاشوند

29013

لرستان

بروجرد

380

احمد

لطفى

على اکبر

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

381

عباس

لطفي

محمد

احمدعلی تقوی

24010

فارس

آباده

382

عبدالرحمن

لطيفى

عبدالحميد

علی رحمانی

16011

بوشهر

کنگان

383

گلدي باي

مارامايي

ملا بردي

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

384

محمدطاهر

ماروسي

مختار

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

385

حبيب  اله

ماروسي

محمدولي

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

386

بهرام

مجد

على

سیدعلی رضا دشتی

24019

فارس

شیراز

387

ارازبي بي

محمدالق

سلطان

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

388

ابراهيم

محمدى

اسماعيل

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

389

حسين

محمدى

محمدرحيم

علیرضا صحراگرد

24016

فارس

شیراز

390

نازدار

محمدي

ابراهيم

منصور قرنفلی

12012

آذربايجان غربي

مهاباد

391

محمد

محمدي

صفرعلي

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

392

علي اکبر

محمدي سرک

مصطفي

مهدی محمدلو

41023

البرز

کرج

393

غلامرضا

محمودى

محمود

غلامعلی پارسا

40011

خراسان شمالي

مانه و سملقان

394

نورمحمد

مختوم نژاد

احمد

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

395

بايرام سلطان

مختوم نژاد

حليم

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

396

عزت اله

مرادى

جان

منصور یوسف نیاکاکرود

28159

گيلان

رودسر

397

طهماس

مرادى

سليمان

فیروز زلقی

29012

لرستان

الیگودرز

398

مصطفي

مرتضايي

محمد

حسین غلامی

17775

تهران

تهران

399

سيدرضا

مرتضوى

سيدمحمد

بهروز اردلانی

38037

گلستان

گرگان

400

حسن

مرشدى

موسى

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

401

ايمانعلى

مسيبى

نظرعلى

جمشید ایزدی نیا

30028

مازندران

نور

402

فواد

مشعلي

منصور

بعثه

49003

تهران

 

403

لطيف

مشهدبان اسکندرکلايي

محمود

عباس جعفری چمازکتی

30278

مازندران

قائمشهر

404

حسن

مشهدى خوشخو

محمدتقى

علیرضا بهشتی سعادت

19100

خراسان رضوي

مشهد

405

محمدابراهيم

مصطفى زاده طالش

خالق

منصور یوسف نیاکاکرود

28159

گيلان

رودسر

406

عباس

معلمي اوره

حسن

حبیب اله تاکی

13077

اصفهان

شهرضا

407

رجب محمد

مغفوري

عبدالکريم

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

408

يگن بي بي

مقدم اينچه برون

مامن

اراز محمد زاهد کلته

38017

گلستان

گنبدکاووس

409

محمدحسن

ملايم

اسمعيل

سیدعلی رضا دشتی

24019

فارس

شیراز

410

عبدالستار

ممکن رودی

 

خارج از کشور

آزاد

 

 

411

عطا

منصوري

يحيي

احمدعلی تقوی

24010

فارس

آباده

412

نعمت  اله

منصوري

جان

بهروز فرهنگیان

24037

فارس

شیراز

413

سيدمحمد

موسوى

احمد

فیروز زلقی

29012

لرستان

الیگودرز

414

مصطفى

موسوى

محمود

جمشید ایزدی نیا

30028

مازندران

نور

415

داود

موسوي

حبيب اله

حسین غلامی

17775

تهران

تهران

416

سيد حسن

موسوي

محمد

منصور یوسف نیاکاکرود

28159

گيلان

رودسر

417

مصطفي

موسوي

مرتضى

فیروز زلقی

29012

لرستان

الیگودرز

418

ابراهيم

مولوي

محمدکاظم

عیوض پناه علی نیا

17273

تهران

تهران

419

محمد رضا

مويدزاده

محمود

مهدی بختیاری

35010

قم

قم (قم)

420

بهرام

مهديان دهکردى

عبدالعلى

عبدالکریم واحد دهکردی

18003

چهار محال و بختياري

شهرکرد

421

علي اصغر

مهراباد

علي اکبر

حمید یگانه راد

19029

خراسان رضوي

نیشابور

422

على اصغر

مهرابى سلمى

على

عبدالکریم واحد دهکردی

18003

چهار محال و بختياري

شهرکرد

423

غلامعلى

مهربانى

غلامحسين

غلامرضا شورگشتی

19033

خراسان رضوي

نیشابور

424

عبدالرضا

میرزایی شهرضایی

_

حبیب اله تاکی

13077

اصفهان

شهرضا