پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت

قابل توجه زائران اربعین ؛

افزایش ظرفیت پایانه های مرزی در سامانه سماح