پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت

شمار ثبت نام کنندگان سماح در آستانه 900 هزار نفر