مدیر کل حراست سازمان حج و زیارت با بیان اینکه زایران ایرانی نمونه و الگو محسوب می شوند، گفت: دقت به قوانین مطرح شده از سوی سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری  و همچنین کشور میزبان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

" />

پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت

مدیر کل حراست سازمان حج و زیارت :

زائران حج نسبت به قوانین کشور میزبان توجه داشته باشند/ زایران ایرانی نمونه و الگوی بسیاری از کشورها هستند

زائران حج نسبت به قوانین کشور میزبان توجه داشته باشند/ زایران ایرانی نمونه و الگوی بسیاری از کشورها هستند

مدیر کل حراست سازمان حج و زیارت با بیان اینکه زایران ایرانی نمونه و الگو محسوب می شوند، گفت: دقت به قوانین مطرح شده از سوی سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری  و همچنین کشور میزبان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ قاسم نصیری امروز در همایش آموزشی و توجیهی کارگزاران حج اظهار کرد: به زائران عزیز توصیه می‌کنیم که اوقات خود را در حج به مناسک و اعمال صرف کنند و از هدف اصلی خارج نشوند؛ ضمنا دقت به قوانین مطرح شده از سوی سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری  و همچنین کشور میزبان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی حجاج ایرانی را نمونه و الگو دانست و افزود: بسیاری از کشورهای خارجی الگوی خود را از حجاج ایرانی می گیرند بنابراین باید به این موضوع توجه داشته باشیم.
مدیرکل حراست سازمان حج و زیارت تصریح کرد: امسال برنامه ریزی های مناسبی برای اسکان، نقل ، مشاعر و ....انجام گرفته است.
نصیری با بیان اینکه شاید قدری معطلی در فرودگاه‌های عربستان ایجاد شود گفت: با توجه به قوانین کشور عربستان مبنی بر انگشت نگاری و تصویر برداری از چهره ا