پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت

پرواز آخرين كاروان‌عمره‌گزاران اصفهاني‌ به سرزمين وحي

پرواز آخرين كاروان‌عمره‌گزاران اصفهاني‌ به سرزمين وحي

سـرپـرسـت سـازمـان حج و زيارت استان اصفهان گفت: آخرين گروه عمره‌گزاران اصفهاني، روز شنبه (ديروز) به سرزمين وحي اعزام شدند و پنجم مرداد‌ماه به كشور باز مي‌گردند.

به گزارش حج نیوز "غلامعلي زاهدي" ضمن اعلام اين خبر اظهار كرد: از ابتداي بهمن ماه سال 91 تا روز جمعه، 363 كاروان از استان اصفهان عازم عمره مفرده شدند.  ‌

وي بـا بيـان اينكـه سه كاروان باقيمانده و پاياني از استان اصـفـهــان، روز شنبـه كشـور را بـه مقصـد عـربستـان تـرك كردند، خاطرنشان كرد: در مجموع 366 كاروان از استان اصفهان در عمليات عمره سال جاري شركت كرده‌اند.  ‌

زاهــدي بــا بـيــان ايــنكــه هــر كــاروان بــه طــور مـتــوســط، 130 زائر را در خود جاي داده است، عنوان كرد: به دليل همزماني با ماه مبارك رمضان، سفر پنج كارواني كه طي روزهـاي 14 و 15 تيـرمـاه بـه عمـره اعـزام شدند، 21 روزه مي‌باشد.  ‌

وي يـادآور شد: آخرين گروه‌هاي اعزامي از اصفهان به عمره مفرده، 5 مرداد‌ماه به كشور باز مي‌گردند. 

روابط عمومی امتیاز به خبر :