پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت

رئیس سازمان حج و زیارت روز خبرنگار را به وقایع نگاران و حاملان پیام آگاهی "خبرنگاران" و اهالی رسانه تبریک گفت

رئیس سازمان حج و زیارت روز خبرنگار را به وقایع نگاران و حاملان پیام آگاهی "خبرنگاران" و اهالی رسانه تبریک گفت

رئیس سازمان حج و زیارت با تبریک روز خبرنگار گفت : خبرنگاران مسئولند ، مسئولیتی که وقتی با ارزش های والای انسانی و دینی و رسالت الهی و انسانی ترکیب می شود نه تنها محدودیت نمی آورد که دامنه ای وسیعتر و سنگین تر می یابد تا بتوان در مسیر جامعه آرمانی گام برداشت اینجاست که این شغل قداست می یابد.

علی رضا رشیدیان به مناسبت 17 مرداد با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدصارمی خبرنگار شهید ایرنا و شهدای اهل قلم و رسانه افزود : خبرنگاران وجدان بیدار جامعه و تصویرگر و تاریخ نگار زمانه خویش اند و با چشمانی تیزبین در تلاشی بی وقفه با معرفی خوبی ها و زیبایی ها و در مقابل آن زشتی ها و پلشتی های جامعه، به رشد و تعالی آن می اندیشند و در این ره می کوشند با امانت داری ، تعهد ، دلسوزی ؛ استوار گام بر دارند زیرا خود را مسئول می دانند.

متن کامل این پیام به شرح زیر می باشد:
17 مرداد و خاطره شهیدان قلم و رسانه آنگاه که مردانی بی ادعا چون صارمی ها در میدان های نبرد در مسیر آگاهی و اطلاع رسانی جان خود را فدا کردند ، گاه پاسداشت وقایع نگاران و حاملان پیام آگاهی است.
آنان که در مسیر آگاهی قدم بر می دارند و رسالت "ن و القلم " را بعد از 1400 و اندی از رسالت نبی مکرم به دوش می کشند.
 زنان و مردانی که وجدان بیدار جامعه و تصویرگر و تاریخ نگار زمانه خویش اند و حرمت قلم را بر جان ارزشمندتر دارند و با چشمانی تیزبین در تلاشی بی وقفه با معرفی خوبی ها و زیبایی ها و در مقابل آن زشتی ها و پلشتی های جامعه، به رشد و تعالی آن می اندیشند و در این ره می کوشند با امانت داری ، تعهد ، دلسوزی ؛ استوار گام بر دارند زیرا خود را مسئول می دانند.
آری خبرنگاران مسئولند زیرا آنکس که آگاه تر است مسئولیتش هم سنگین تر است ، مسئولیت در مقابل جامعه ، کشور ، مردم ،خوبی ها و بدی ها ، ناراستی ها ، کژفهمی ها ، کژاندیشی ها ، بی اخلاقی ها ، مسئولیتی که وقتی با ارزش های والای انسانی و دینی و رسالت الهی و انسانی ترکیب می شود نه تنها محدودیت نمی آورد که دامنه ای وسیعتر و سنگین تر می یابد تا بتوان در مسیر جامعه آرمانی گام برداشت اینجاست که این شغل قداست می یابد.
سربازان بی نام و نشانی که قلم ؛سلاحشان و رسانه؛ سنگرشان در دفاع از دانایی ، آگاهی و داشته های پرافتخار این ملک و ملت است زیرا سربازان خط مقدم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در معماری فرهنگی،اجتماعی و حرکت جامعه به سمت صلاح و ثواب همواره نقش اساسی و مسوولیتی خطیر داشته و دارند.
در این میان حج و زیارت به عنوان حوزه ای فرهنگی – دینی از این ظرفیت و توان آگاهی بخشی و اطلاع رسانی هماره به خوبی بهره مند بوده واصحاب رسانه را به عنوان محور تعامل و ارتباط با جامعه و تکمیل کننده و مقوم اهداف و فعالیت ها و کمک کننده به شناسایی ضعف ها و اشکالات در کنار خود داشته است.

اینجانب در سازمان حج و زیارت با گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی و همه شهدای خبرنگار ، ضمن تبریک روز خبرنگار به همه خبرنگاران، اصحاب رسانه و خانواده بزرگ مطبوعات و جامعه اطلاع رسانی کشور از حضور و همراهی، توجه و اهتمام ویژه اصحاب رسانه در عمل به رسالت اهل قلم به ویژه در انعکاس اخبار و اطلاع رسانی از فعالیت‌های انجام شده و در دست انجام این حوزه به مردم و بالعکس، انعکاس نظرات و خواسته های مردم به مسئولان قدردانی می کنم.

سازمان حج و زیارت امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.