پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت

درخواست اداره طواف مسجدالحرام از زائران

درخواست اداره طواف مسجدالحرام از زائران

اداره طواف مسجدالحرام از زائران بيت الله الحرام خواست هنگام طواف و سعي از ازدحام خودداري كنند.

به نوشته الرياض، اداره طواف اداره كل امور حرمين شريفين به نظارت بر عملكرد مطوفان و پايبندي آنها به دستورات و ضوابط و جلوگيري از فعاليت افراد غير مجاز در خصوص خدمت رساني به حجاج و عمره گزاران ادامه مي دهد.

شيخ عبدالحميد بن سعيد المالكي مدير اداره طواف مسجدالحرام اظهار داشت: اداره امور طواف با هماهنگي دستگاههاي ذيربط به تلاشهاي خود ادامه مي دهد. وي با استقبال از عمره گزاران از آنها خواست ضمن مشغول بودن به اداي مناسك و پايبندي به دعا در هنگام طواف و سعي از ازدحام و تجمع هنگام طواف و سعي خودداري كنند.

وي از زائران خواهش كرد از ازدحام و شلوغي در مقابل حجرالاسود و در هنگام سعي و طواف اجتناب كنند.

مدير اداره طواف مسجدالحرام با بيان اينكه ضروري ندارد كه نماز طواف حتما در پشت مقام باشد، اعلام كرد ازدحام زائران پشت مقام در برابر حركت طواف كنندگان مانع ايجاد خواهد كرد.

وي با بيان اينكه مسجدالحرام اين روزها شاهد حضور تعداد زيادي از زائران و عمره گزاران است، از عمره گزاران و زائران خواست فرصت را به عمره گزاراني بدهند كه براي انجام طواف و مناسك عمره وارد مسجدالحرام مي شوند و تا كنون طواف به جا نياورده اند.
به نوشته الرياض، اداره طواف اداره كل امور حرمين شريفين به نظارت بر عملكرد مطوفان و پايبندي آنها به دستورات و ضوابط و جلوگيري از فعاليت افراد غير مجاز در خصوص خدمت رساني به حجاج و عمره گزاران ادامه مي دهد.

شيخ عبدالحميد بن سعيد المالكي مدير اداره طواف مسجدالحرام اظهار داشت: اداره امور طواف با هماهنگي دستگاههاي ذيربط به تلاشهاي خود ادامه مي دهد. وي با استقبال از عمره گزاران از آنها خواست ضمن مشغول بودن به اداي مناسك و پايبندي به دعا در هنگام طواف و سعي از ازدحام و تجمع هنگام طواف و سعي خودداري كنند.

وي از زائران خواهش كرد از ازدحام و شلوغي در مقابل حجرالاسود و در هنگام سعي و طواف اجتناب كنند.

مدير اداره طواف مسجدالحرام با بيان اينكه ضروري ندارد كه نماز طواف حتما در پشت مقام باشد، اعلام كرد ازدحام زائران پشت مقام در برابر حركت طواف كنندگان مانع ايجاد خواهد كرد.

وي با بيان اينكه مسجدالحرام اين روزها شاهد حضور تعداد زيادي از زائران و عمره گزاران است، از عمره گزاران و زائران خواست فرصت را به عمره گزاراني بدهند كه براي انجام طواف و مناسك عمره وارد مسجدالحرام مي شوند و تا كنون طواف به جا نياورده اند.

روابط عمومی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

محمدجوادنصیبی
محمدجوادنصیبی دوشنبه, 31 تیر,1392 17:58
موفق باشید التماس دعا