پایگاه اطلاع رسانی

سازمان حج و زیارت

مطالب موجود برای ' معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی'

تاکید رییس سازمان حج و زیارت بر ارایه  ایده و نوآوری و مستندسازی فرآیندها توسط دست اندرکاران